Przerwa urlopowa 19.07 – 01.08.2021
Holiday Break 19.07 – 01.08.2021
Urlaubs Pause 19.07 – 01.08.2021

Dofinansowania
i inwestycje

Inwestycje

Fundusze UE

Dofinansowania

Fundusze UE

Fundusze z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Zrealizowaliśmy inwestycję przy wsparciu środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw – Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Tytuł projektu:  „Wdrożenie  innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych
i nietechnologicznych w firmie Bartex w celu uzyskania wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym i europejskim”.

Fundusze z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W 2019 r. skorzystalśimy z pożyczki unijnej –  JEREMIE 2
z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
na zakup nowoczesnej tokarki CNC.

Fundusze z Polskiego Funduszu Rozwoju

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR S.A.

Fundusze UE

Fundusze z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Zrealizowaliśmy inwestycję przy wsparciu środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw – Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Tytuł projektu:  „Wdrożenie  innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych
i nietechnologicznych w firmie Bartex w celu uzyskania wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym i europejskim”.

Fundusze z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W 2019 r. skorzystalśimy z pożyczki unijnej –  JEREMIE 2
z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
na zakup nowoczesnej tokarki CNC.

Fundusze z Polskiego Funduszu Rozwoju

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR S.A.

Inwestycje dla naszej firmy to gwarancja rozwoju

Dofinansowanie
z ZUS

Skorzystaliśmy również z programu dofinansowania projektów poprawiających bezpieczeństwo w pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansował dwa wybrane projekty:

„Poprawa warunków pracy na stanowiskach
obróbki skrawaniem poprzez instalację
wentylacji nawiewno – wywiewnej”.

„Poprawa warunków pracy na stanowiskach spawaczy poprzez instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej”.

Dofinansowanie
z ZUS

Skorzystaliśmy również z programu dofinansowania projektów poprawiających bezpieczeństwo w pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansował dwa wybrane projekty:

„Poprawa warunków pracy na stanowiskach
obróbki skrawaniem poprzez instalację
wentylacji nawiewno – wywiewnej”.

„Poprawa warunków pracy na stanowiskach spawaczy poprzez instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej”.

Dofinansowano ze środków
Budżetu Państwa

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

BARTEX to firma rodzinna z polskim kapitałem zajmująca się produkcją cylindrów hydraulicznych.
Bartex to ponad 45 lat doświadczenia na polskim rynku.